PUBLICATIONS

Publications and Presentations

Presentations
Akay, Mustafa. “Tefrikaları Nasıl Bulduk?”. Tefrika Roman Tarihi Çalıştayı (7th April 2017, İstanbul), Özyeğin University.

Alp, Rûken. “Gayya Kuyusunda Bir Yazar: Emine Semiye”. DEKAUM 1. Kadın Çalışmaları Sempozyumu (3-4 November 2016 İzmir), Dokuz Eylül Üniversitesi Kadın Hakları ve Sorunları Araştırma ve Uygulama Merkezi.

Alp, Rûken. “Serial Novels and the Question of Women in the Ottoman-Turkish Literary Culture”. The Novel, the Periodical Press, and the Global Circulation of Texts, 1789-1945 (16-17 February 2016), University of Warwick.

Altuğ, Fatih. “Halide Edib Adıvar’ın ‘Tarih Dışında’” Bırakılan Metinlerini Tarihselleştirmek: Çingene Kızı ve Heyûla”. DEKAUM 1. Kadın Çalışmaları Sempozyumu (3-4 November 2016 İzmir), Dokuz Eylül Üniversitesi Kadın Hakları ve Sorunları Araştırma ve Uygulama Merkezi.

Altuğ, Fatih. “Kadın Yazarlık, Tefrika ve Fark: Fatma Fahrünnisa ve Halide Edib Örnekleri”. Tefrika Roman Tarihi Çalıştayı (7th April 2017, İstanbul), Özyeğin University.

Arslan, Nihayet. “Garip Bir Keşf-i Râz”. Tefrika Roman Tarihi Çalıştayı (7th April 2017, İstanbul), Özyeğin University.

Cankara, Murat. “Ercüment Ekrem’in Şevketmeab’ında Harem ve Siyaset”. Tefrika Roman Tarihi Çalıştayı (7th April 2017, İstanbul), Özyeğin University.

Serdar, Ali and Reyhan Tutumlu. “A ‘Distant Reading’ of Ottoman/Turkish Serial Novel Tradition”. Popular Culture –Serial Culture: Nineteenth-Century Serial Fictions in Transnational Perspective, 1830s-1860s (28-30 April 2016, Siegen, Germany), University of Siegen.  

Serdar, Ali and Reyhan Tutumlu. “An Unknown Novel, An Unknown Novelist: Belkıs Sami, I Have Killed My Love”. VII. European Conference on Social and Behavioral Sciences (IASSR) (11-13 June, Bucharest, Romania), International Association of Social Science Research.

Serdar, Ali and Reyhan Tutumlu. “Tefrikalar Bağlamında Edebiyat Kanonunda Kadın Romancıların Konumu”.  DEKAUM 1. Kadın Çalışmaları Sempozyumu (3-4 November 2016 İzmir), Dokuz Eylül Üniversitesi Kadın Hakları ve Sorunları Araştırma ve Uygulama Merkezi.

Serdar, Ali and Reyhan Tutumlu. “Tradition of Serial Novels in Ottoman/Turkish Literature” 7th Annual International Conference on Literature” (9-12 June 2014, Athens, Greece),  Athens Institute for Education and Research.

Serdar, Ali. “‘Mabadı Var’: Bir Tefrika Roman Tarihi Yazılırken”. Tefrika Roman Tarihi Çalıştayı (7th April 2017, İstanbul), Özyeğin University.

Serdar, Ali. “Ahmet Mithat’ın Tercüman-ı Hakikat’teki Tefrika Roman Çevirileri”. Ahmet Mithat Efendi Külliyatı ve Neşir Problemleri (17-18 December 2015, İzmir), Atatürk Kültür Merkezi ve Ege Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü.  

Serdar, Ali. “Unutulan Bir Metin ve Ahmet Mithat’ın Anlatma İştihası: Alayın Kraliçesi’ne Zeyl”. Elginkan Vakfı II. Türk Dili ve Edebiyatı Kurultayı (15-17 April 2015, İstanbul), Elginkan Vakfı.

Toprak, Sultan and İbrahim Öker. “Rolünü Oynamayı Reddeden Bir Kadının Romanı: Aşkımı Öldürdüm”. DEKAUM 1. Kadın Çalışmaları Sempozyumu (3-4 November 2016 İzmir), Dokuz Eylül Üniversitesi Kadın Hakları ve Sorunları Araştırma ve Uygulama Merkezi.

Tutumlu, Reyhan. “Tefrika Tarihinin Verilerini Okumak”. Tefrika Roman Tarihi Çalıştayı (7 Nisan 2017, İstanbul), Özyeğin University.
 
Articles

Alp, Rûken. “Gayya Kuyusunda Bir Yazar: Emine Semiye”. Sanatın Gölgedeki Kadınları. Eds. Özlem Belkıs and Duygu Kankaytsın. İstanbul: Ayrıntı Yayınları, 2017. 195-211.

Altuğ, Fatih. “Halide Edib Adıvar’ın ‘Tarih Dışında’” Bırakılan Metinlerini Tarihselleştirmek: Çingene Kızı ve Heyûla”. Sanatın Gölgedeki Kadınları. Eds. Özlem Belkıs and Duygu Kankaytsın. İstanbul: Ayrıntı Yayınları, 2017. 178-194.

Serdar, Ali and Reyhan Tutumlu. “Building a Digital Ottoman/Turkish Serial Novel Archive”. AIUCD 2018 Book of Abstracts. 32-36.

Serdar, Ali and Reyhan Tutumlu. “Tefrikalar Bağlamında Edebiyat Kanonunda Kadın Romancıların Konumu”. Sanatın Gölgedeki Kadınları. Eds. Özlem Belkıs and Duygu Kankaytsın. İstanbul: Ayrıntı Yayınları, 2017. 129-146.

Serdar, Ali ve Reyhan Tutumlu “A ‘Distant Reading’ of Ottoman/Turkish Serial Novel Tradition”. (Forthcoming.)

Serdar, Ali ve Reyhan Tutumlu. “An Unknown Novel, An Unknown Novelist: Belkıs Sami, I Have Killed My Love." Research on Cultural Studies. Eds. Mehmet Ali Icbay, Hasan Aslan and Francesco Sidoti. Frankfurt am Main; New York: Peter Lang, 2016. 305-313.

Serdar, Ali ve Reyhan Tutumlu. “Tradition of Serial Novels in Ottoman/Turkish Literature”. Athens, ATINER’s Conference Paper Series, No: Lit 2014-1239. http://www.atiner.gr/papers/LIT2014-1239.pdf.

Serdar, Ali. “Unutulan Bir Metin ve Ahmet Mithat’ın Anlatma İştihası: Alayın Kraliçesi’ne Zeyl”. Gelenekten Geleceğe Türk Edebiyatı: Elginkan Vakfı II. Türk Dili ve Edebiyatı Kurultayı Bildirileri 15-17 Nisan 2015. İstanbul: Kırıntı Yayıncılık, 2016. 475-4862015.

Serdar, Ali. “Bir Tefrika Roman Tarihi Projesi Sergüzeşti”. Monograf 8 (2017): 275-282.

Toprak, Sultan and İbrahim Öker. “Rolünü Oynamayı Reddeden Bir Kadının Romanı: Aşkımı Öldürdüm. Sanatın Gölgedeki Kadınları. Eds. Özlem Belkıs and Duygu Kankaytsın. İstanbul: Ayrıntı Yayınları, 2017. 147-164.
 
Edited Books

Bengü, Vedat Örfi. Kırk Bela. Transcripted by Mustafa Akay. Adapted to modern Turkish by Ali Serdar and Reyhan Tutumlu. İstanbul: Koç University Press, 2018.

Boyar, Belkıs Sami. Aşkımı Öldürdüm. Transcription: Sultan Toprak. Linguistic translation and editors: Ali Serdar ve Reyhan Tutumlu. Tefrika Dizisi. Koç Üniversitesi Yayınları, 2017.

Fatma Fahrünnisa. Dilharap. Latin harflerine aktaran: Fatih Altuğ ve Kevser Bayraktar. Günümüz Türkçesine aktaran: Fatih Altuğ. Tefrika Dizisi. Koç Üniversitesi Yayınları, 2017.

Gürpınar, Hüseyin Rahmi. Ben Deli miyim? Ali Serdar ve Reyhan Tutumlu (Eds.). Tuhaf Etki Dizisi. İstanbul: Koç Üniversitesi Yayınları, 2018.

King, Katharine. Alayın Kraliçesi. Çev. Ahmet Mithat; Ahmet Mithat. Alayın Kraliçesi’ne Zeyl. Editors: Ruhat Alp, Ali Serdar ve Reyhan Tutumlu. İstanbul: Homer Yayınevi, 2015.

Mehmet Rauf. Kabus. Latin harflerine aktaran: Ruken Alp ve Ömer Faruk Yekdeş. Günümüz Türkçesine aktaran: Ruken Alp. Tefrika Dizisi. Koç Üniversitesi Yayınları, 2017.

Recaizade Mahmut Ekrem. Saime. Ed. Ali Serdar and Reyhan Tutumlu. İstanbul: Koç University Press, 2018.

Selahattin Enis. Orta Malı. Transcription: Sultan Toprak. Linguistic translation and editors: Ali Serdar ve Reyhan Tutumlu. Tefrika Dizisi. Koç Üniversitesi Yayınları, 2017.