Darülfünun Mecmuası

Taramanın yapıldığı arşiv: Hakkı Tarık Us
Taranan gazetenin/derginin ilk sayısının tarihi: Mart 1332 (1916)
Taranan gazetenin/derginin son sayısının tarihi: Teşrinievvel 1928
Taranan gazetenin/derginin son sayısı: 41
Eksik sayılar: -


1 Derginin sayı numarası yenilenmiştir, taranan toplam sayı 29’dur.