Taramanın yapıldığı arşiv: Hakkı Tarık Us, Atatürk Kitaplığı
Taranan gazetenin/derginin ilk sayısının tarihi: 7 Kânunuevvel 1338 (1922)
Taranan gazetenin/derginin son sayısının tarihi: 22 Teşrinievvel 1928
Taranan gazetenin/derginin son sayısı: 612
Eksik sayılar: -