Taramanın yapıldığı arşiv: Hakkı Tarık Us, İBB Atatürk Kitaplığı
Taranan gazetenin/derginin ilk sayısının tarihi: 26 Eylül 1334 (1918)
Taranan gazetenin/derginin son sayısının tarihi: 5 Eylül 1928
Taranan gazetenin/derginin son sayısı: 3555
Eksik sayılar: 398-409, 1712-1716, 2497-2502, 2590-2594, 2667-2673, 2889-2954