Taramanın yapıldığı arşiv: Millî Kütüphane, Hakkı Tarık Us, İBB Atatürk Kitaplığı
Taranan gazetenin/derginin ilk sayısının tarihi: 8 Ağustos 1911
Taranan gazetenin/derginin son sayısının tarihi: 13 Teşrinisani 1920
Taranan gazetenin/derginin son sayısı: 2986
Eksik sayılar: 7 Kanunuevvel 1911- 12 Ağustos 1912; 11 Mayıs 1913- 15 Kanunievvel 19181; 2784-2789, 2789-2944, 2986-3056.