Taramanın yapıldığı arşiv: APİKAM
Taranan gazetenin/derginin ilk sayısının tarihi: 25 Teşrinisani 1327 (1911)
Taranan gazetenin/derginin son sayısının tarihi: 2 Kânunuevvel 1927
Taranan gazetenin/derginin son sayısı: 3947 [Taramalar sırasında arşiv tadilata girdiğinden tarama yarım kalmıştır.]
Eksik sayılar: 40, 42, 58, 76, 99-100, 114-116, 121, 137-419, 423-428, 430, 432-440, 442-490, 492, 494-495, 497-503, 512-522, 524-525, 529-530, 532, 535-541, 543, 545-546, 548, 550-551, 554-565, 567, 569, 571-576, 578, 581-586, 588-603, 605-619, 621-623, 625, 627-641, 644-646, 648-649, 651-655, 673, 677, 680, 683, 691, 695-696, 698, 703-708, 710-847, 849-854, 856-859, 861, 865, 867, 869-871, 873, 876-882, 885-896, 899-900, 902, 904-910, 914-918, 920-921, 923-933, 936-955, 957-964, 966-1000, 1002-1003, 1005, 1008-1013, 1015-1016, 1018-1040, 1042-1114, 1118, 1121-1360, 1429, 1439-1978, 1990, 1992, 1994, 1996, 2001, 2006, 2009-2010, 2014-2015, 2017, 2019, 2021, 2023, 2025-2026, 2029-2031, 2035-2114, 2121, 2123, 2132, 2138-2139, 2150, 2153, 2158-2161, 2164, 2168, 2174-3105, 3165, 3169, 3172, 3182, 3160, 3172, 3332, 3339, 3341, 3362, 3575, 3580, 3671, 3719, 3736, 3820, 3947 sonrası