Taramanın yapıldığı arşiv: Hakkı Tarık Us
Taranan gazetenin/derginin ilk sayısının tarihi: Nisan 1340 (1924)
Taranan gazetenin/derginin son sayısı tarih: Şubat 1341
Taranan gazetenin/derginin son sayısının numarası: 11
Eksik sayılar: -