Taramanın yapıldığı arşiv: Hakkı Tarık Us
Taranan gazetenin/derginin ilk sayısının tarihi: 26 Kânunisani 1341 (1925)
Taranan gazetenin/derginin son sayısının tarihi: Teşrinisani 1926
Taranan gazetenin/derginin son sayısının numarası: 7-8/27-28
Eksik sayılar: 9, 10, 21-25.