Taramanın yapıldığı arşiv: Hakkı Tarık Us
Taranan gazetenin/derginin ilk sayısının tarihi: 7 Kânunisani 1926
Taranan gazetenin/derginin son sayısının tarihi: 21 Teşrinievvel 1926
Taranan gazetenin/derginin son sayısı: 41
Eksik sayılar: -