Taramanın yapıldığı arşiv: Hakkı Tarık Us
Taranan gazetenin/derginin ilk sayısının tarihi: 2 Kânunusani 1338 (2 Ocak 1922)
Taranan gazetenin/derginin son sayısının tarihi: 9 Teşrinisani 1338 (9 Kasım 1922)
Taranan gazetenin/derginin son sayısının numarası: 90 sayı
Eksik sayılar:-