Taramanın yapıldığı arşiv: Hakkı Tarık Us
Taranan gazetenin/derginin ilk sayısının tarihi: 15 Şevval 1292 (4 Kasım 1875)
Taranan gazetenin/derginin son sayısının tarihi: 26 Ramazan 1293 (15 Ekim 1876)
Taranan gazetenin/derginin son sayısının numarası: 41
Eksik sayılar: 31, 40.