Taramanın yapıldığı arşiv: Hakkı Tarık Us
Taranan gazetenin/derginin ilk sayısının tarihi: 18 Ağustos 1921
Taranan gazetenin/derginin son sayısının tarihi: 4 Kânunusani 1922
Taranan gazetenin/derginin son sayısı: 72
Eksik sayılar: 1