Taramanın yapıldığı arşiv: Atatürk Kitaplığı
Taranan gazetenin/derginin ilk sayısının tarihi: 16 Temmuz 1928
Taranan gazetenin/derginin son sayısının tarihi: 24 Eylül 1928
Taranan gazetenin/derginin son sayısı: 21
Eksik sayılar: 22-49