Taramanın yapıldığı arşivin adı: Hakkı Tarık Us, İBB Atatürk Kitaplığı
Taranan gazetenin/derginin ilk sayısı tarih: 10 Teşrînievvel 1296 (1880)
Taranan gazetenin/derginin son sayısı tarih: 10 Temmuz 1297 (1881)
Taranan gazetenin/derginin son sayısının numarası: 40
Eksik sayılar: -