Taramanın yapıldığı arşiv: Millî Kütüphane, Hakkı Tarık Us, Atatürk Kitaplığı
Taranan gazetenin/derginin ilk sayısının tarihi: 10 Kânunusani 1285 (1870)
Taranan gazetenin/derginin son sayısının tarihi: 9 Eylül 1324 (1908)
Taranan gazetenin/derginin son sayısı: 2477
Eksik sayılar: 2377-2476