Taramanın yapıldığı arşiv: Hakkı Tarık Us
Taranan gazetenin/derginin ilk sayısının tarihi: 15 Nisan 1333 (1917)
Taranan gazetenin/derginin son sayısının tarihi: Teşrinievvel 1334 (1918)
Taranan gazetenin/derginin son sayısının numarası: 17
Eksik sayılar: -