Taramanın yapıldığı arşiv: Hakkı Tarık Us Koleksiyonu, Atatürk Kitaplığı
Taranan gazetenin/derginin ilk sayısının tarihi: 5 Nisan 1922
Taranan gazetenin/derginin son sayısının tarihi: 16 Haziran 1927
Taranan gazetenin/derginin son sayısı: 151
Eksik sayılar: 14. sayı  (ss.213-219)
 

1 Mecmua toplamda (üç farklı tarihte) 52 sayı çıkmıştır.