Taramanın yapıldığı arşiv: Atatürk Kitaplığı
Taranan gazetenin/derginin ilk sayısının tarihi: 24 Temmuz 1324 (1908)
Taranan gazetenin/derginin son sayısının tarihi: 1 Kânunuevvel 1324 (1908)
Taranan gazetenin/derginin son sayısının numarası: 36
Eksik sayılar: -