Taramanın yapıldığı arşiv: Hakkı Tarık Us
Taranan gazetenin/derginin ilk sayısı tarih: 28 Teşrinievvel 1926
Taranan gazetenin/derginin son sayısının tarihi: 20 Kânunuevvel 1928
Taranan gazetenin/derginin son sayısının numarası: 113
Eksik sayılar:  -