Taramanın yapıldığı arşiv: Hakkı Tarık Us
Taranan gazetenin/derginin ilk sayısının tarihi: 6 Mart 1919
Taranan gazetenin/derginin son sayısının tarihi: 25 Kânunuevvel 1919
Taranan gazetenin/derginin son sayısının numarası: 17
Eksik sayılar: -