Taramanın yapıldığı arşiv: Hakkı Tarık Us
Taranan gazetenin/derginin ilk sayısının tarihi: 22 Mart 1327 (1911)
Taranan gazetenin/derginin son sayısının tarihi: 27 Ağustos 1327 (1911)
Taranan gazetenin/derginin son sayısı: 45
Eksik sayılar: 35, 36, 38, 40