Taramanın yapıldığı arşiv: Millî Kütüphane, Hakkı Tarık Us
Taranan gazetenin/derginin ilk sayısının tarihi: 20 Teşrinievvel 1341 (1925)
Taranan gazetenin/derginin son sayısının tarihi: 15 Mayıs 1926
Taranan gazetenin/derginin son sayısı: 15
Eksik sayılar: -