Taramanın yapıldığı arşiv: Hakkı Tarık Us, Atatürk Kitaplığı
Taranan gazetenin/derginin ilk sayısının tarihi: 28 Teşrinisani 1326 (1910) - (2. cilt başlangıç) 15 Kânunuevvel 1927
Taranan gazetenin/derginin son sayısının tarihi: 6 Teşrinievvel 1327 (1911) - (2. cilt bitiş) 2 Mayıs 1929
Taranan gazetenin/derginin son sayısı: 43 + 49
Eksik sayılar: -