Taramanın yapıldığı arşiv: Hakkı Tarık Us, Atatürk Kitaplığı
Taranan gazetenin/derginin ilk sayısının tarihi: 2 Teşrinievvel 1324 (1908)
Taranan gazetenin/derginin son sayısının tarihi: 23 Temmuz 1325
Taranan gazetenin/derginin son sayısı: 46
Eksik sayılar:-