Taramanın yapıldığı arşiv: Atatürk Kitaplığı
Taranan gazetenin/derginin ilk sayısının tarihi: 1927 (tarih yok)
Taranan gazetenin/derginin son sayısının tarihi: 1928 (tarih yok)
Taranan gazetenin/derginin son sayısı: 24
Eksik sayılar: 1, 5-7, 13, 19