Taramanın yapıldığı arşiv: Hakkı Tarık Us, Atatürk Kitaplığı
Taranan gazetenin/derginin ilk sayısının tarihi: 14 Mart 1329 (1913)
Taranan gazetenin/derginin son sayısının tarihi: 5 Haziran 1335 (1919)
Taranan gazetenin/derginin son sayısı: 96
Eksik sayılar: 85-91