Taramanın yapıldığı arşiv: Hakkı Tarık Us, Atatürk Kitaplığı, Millî Kütüphane
Taranan gazetenin/derginin ilk sayısının tarihi: 2 Kânunuevvel 1926
Taranan gazetenin/derginin son sayısının tarihi: 22 Haziran 1927
Taranan gazetenin/derginin son sayısı: 30
Eksik sayılar: 28