Taramanın yapıldığı arşiv: Hakkı Tarık Us, Atatürk Kitaplığı, Beyazıt Devlet Kütüphanesi
Taranan gazetenin/derginin ilk sayısının tarihi: 6 Haziran 1329 (1913)
Taranan gazetenin/derginin son sayısının tarihi: 24 Temmuz 1330 (1914)
Taranan gazetenin/derginin son sayısı: 60
Eksik sayılar: -