Taramanın yapıldığı arşiv: Hakkı Tarık Us
Taranan gazetenin/derginin ilk sayısının tarihi: 1 Cemaziyelevvel 1298 (1881)
Taranan gazetenin/derginin son sayısının tarihi: 22 Zilkade 1299 (1882)
Taranan gazetenin/derginin son sayısı: 2. cilt, 1. sayı (toplamda 13 sayı)
Eksik sayılar: -