Taramanın yapıldığı arşiv: Hakkı Tarık Us
Taranan gazetenin/derginin ilk sayısının tarihi: 1 Safer 1299 (1881)
Taranan gazetenin/derginin son sayısının tarihi: 15 Zilhicce 1299 (1882)
Taranan gazetenin/derginin son sayısı: 18
Eksik sayılar: -