Taramanın yapıldığı arşiv: Hakkı Tarık Us, İBB Atatürk Kitaplığı
Taranan gazetenin/derginin ilk sayısının tarihi: 9 Mayıs 1312
Taranan gazetenin/derginin son sayısının tarihi: 31 Temmuz 1324
Taranan gazetenin/derginin son sayısı: 12. cilt, 36. sayı
Eksik sayılar: -