Taramanın yapıldığı arşiv: Hakkı Tarık Us, Atatürk Kitaplığı
Taranan gazetenin/derginin ilk sayısının tarihi: 10 Nisan 1313 (1897)
Taranan gazetenin/derginin son sayısının tarihi: 23 Mart 1316 (1900)
Taranan gazetenin/derginin son sayısı: Dördünce sene, 50. sayı (48+52+52+16)
Eksik sayılar: 1. sene 48-52
4. sene 3, 5, 12-13, 16-18, 19-46