Taramanın yapıldığı arşiv: Millî Kütüphane, Atatürk Kitaplığı
Taranan gazetenin/derginin ilk sayısının tarihi:  7 Mayıs 1924
Taranan gazetenin/derginin son sayısının tarihi: 2 Kânunuevvel 1928
Taranan gazetenin/derginin son sayısının numarası: 1641
Eksik sayılar: -