Taramanın yapıldığı arşiv: Hakkı Tarık Us
Taranan gazetenin/derginin ilk sayısının tarihi: 1288 (1872)
Taranan gazetenin/derginin son sayısının tarihi: 1289 (1873)
Taranan gazetenin/derginin son sayısı: 10
Eksik sayılar: -