Taramanın yapıldığı arşiv: Hakkı Tarık Us
Taranan gazetenin/derginin ilk sayısının tarihi: Mart 1332 (1916)
Taranan gazetenin/derginin son sayısının tarihi: Teşrinievvel 1928
Taranan gazetenin/derginin son sayısı: 41
Eksik sayılar: -