Taramanın yapıldığı arşiv: Hakkı Tarık Us
Taranan gazetenin/derginin ilk sayısının tarihi: 15 Nisan 1337 (1921)
Taranan gazetenin/derginin son sayısının tarihi: 5 Kânunusani 1339 (1923)
Taranan gazetenin/derginin son sayısı: 42
Eksik sayılar: -