Taramanın yapıldığı arşiv: Hakkı Tarık Us, Atatürk Kitaplığı
Taranan gazetenin/derginin ilk sayısının tarihi: 8 Temmuz 1336 (1920)
Taranan gazetenin/derginin son sayısının tarihi: 25 Teşrinisani 1336 (1920)
Taranan gazetenin/derginin son sayısının numarası: 128
Eksik sayılar: 128