Taramanın yapıldığı arşiv: Hakkı Tarık Us
Taranan gazetenin/derginin ilk sayısının tarihi: 16 Ağustos 1335 (1919)
Taranan gazetenin/derginin son sayısının tarihi: 10 Temmuz 1339 (1923)
Taranan gazetenin/derginin son sayısı: 175
Eksik sayılar: 70-71, 73, 75-76, 131, 136