Taramanın yapıldığı arşiv: Hakkı Tarık Us
Taranan gazetenin/derginin ilk sayısının tarihi: 30 Teşrinievvel 1335 (1918)
Taranan gazetenin/derginin son sayısının tarihi: 11 Mart 1337 (1921)
Taranan gazetenin/derginin son sayısı: 72 sayı
Eksik sayılar: -