Taramanın yapıldığı arşiv: İBB Atatürk Kitaplığı
Taranan gazetenin/derginin ilk sayısı tarih: 12 Teşrinisani 1286 (1870).
Taranan gazetenin/derginin son sayısı tarih: 29 Kânunuevvel 1288 (1873).
Taranan gazetenin/derginin son sayısının numarası: 183
Eksik sayılar: -