Taramanın yapıldığı arşiv: Millî Kütüphane
Taranan gazetenin/derginin ilk sayısının tarihi: 29 Teşrinievvel 1332 (1916)
Taranan gazetenin/derginin son sayısının tarihi: 8 Mart 1919
Taranan gazetenin/derginin son sayısı: 110
Eksik sayılar: -