Taramanın yapıldığı arşiv: Hakkı Tarık Us
Taranan gazetenin/derginin ilk sayısının tarihi: 2 Mayıs 1329 (1913)
Taranan gazetenin/derginin son sayısının tarihi: 19 Eylül 1329 (1913)
Taranan gazetenin/derginin son sayısı: 19
Eksik sayılar: 2