Taramanın yapıldığı arşiv: Hakkı Tarık Us
Taranan gazetenin/derginin ilk sayısının tarihi: 2 Kânunuevvel 1329 (1913)
Taranan gazetenin/derginin son sayısının tarihi: 7 Mayıs 1331 (1915)
Taranan gazetenin/derginin son sayısı: 22
Eksik sayılar: 13, 15, 17, 19