Taramanın yapıldığı arşiv: Hakkı Tarık Us
Taranan gazetenin/derginin ilk sayısının tarihi: 16 Teşrinisani 1326
Taranan gazetenin/derginin son sayısının tarihi: 27 Eylül 1328
Taranan gazetenin/derginin son sayısı: 19
Eksik sayılar: -