Taramanın yapıldığı arşiv: Hakkı Tarık Us- Atatürk Kitaplığı
Taranan gazetenin/derginin ilk sayısının tarihi: 5 Mart 1325 (1909)
Taranan gazetenin/derginin son sayısının tarihi: 25 Şubat 1325 (1910)
Taranan gazetenin/derginin son sayısı: 52
Eksik sayılar: -