Taramanın yapıldığı arşiv: Hakkı Tarık Us
Taranan gazetenin/derginin ilk sayısının tarihi: 2 Kânunusani 1301 (1886)
Taranan gazetenin/derginin son sayısının tarihi: 28 Ağustos 1302 (1886)
Taranan gazetenin/derginin son sayısı: 22
Eksik sayılar: -