Taramanın yapıldığı arşiv: Atatürk Kitaplığı
Taranan gazetenin/derginin ilk sayısının tarihi: 4 Ağustos 1324 (1908)
Taranan gazetenin/derginin son sayısının tarihi: 3 Teşrinisani 1324 (1908)
Taranan gazetenin/derginin son sayısı: 26
Eksik sayılar: 22-25