Taramanın yapıldığı arşiv: Milli Kütüphane Arşivi, Hakkı Tarık Us Koleksiyonu, Türk Tarih Kurumu
Taranan gazetenin/derginin ilk sayısının tarihi: 21 Teşrinievvel 1326 (1910)
Taranan gazetenin/derginin son sayısının tarihi: 27 Eylül 1327
Taranan gazetenin/derginin son sayısı: 69
Eksik sayılar: