Taramanın yapıldığı arşiv: Hakkı Tarık Us
Taranan gazetenin/derginin ilk sayısının tarihi: 31 Kânunisani 1301 (1886)
Taranan gazetenin/derginin son sayısının tarihi: 6 Teşrinisani 1302 (1886)
Taranan gazetenin/derginin son sayısı: 27
Eksik sayılar: -