Taramanın yapıldığı arşiv: Hakkı Tarık Us
Taranan gazetenin/derginin ilk sayısının tarihi: 1301 (tarih yok) (1885/1886)
Taranan gazetenin/derginin son sayısının tarihi: 1301 (tarih yok) (1885/1886)
Taranan gazetenin/derginin son sayısı: 12
Eksik sayılar: -